Orancam.Com

Orancam Neler Yapar ?

Yapıların vazgeçilmez bir ürünü olan camın bu özelliğinden yola çıkarak kurulmuş olan firmamız kısa sürede sektöründe hızla yol alarak siz değerli müşterilerimizin taleplerini en etkin, hızlı ve doğru çözümler ile karşılamayı ilke edinmiştir.

 

Ürünlerimizin kalite, performans ve güvenilirlik ile birlikte tüm ilgili standartlara uygunluk sağlaması politikamızdır..

 

Devamı...

 


Orancam.Com

Camın Tarihçesi

Camın ne zaman keşfedildiğine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte,M.Ö. 2000 li yıllarda doğu ülkelerinde kullanıldığı bilinmektedir.
Bugüne kadar rastlanan en eski cam reçetesi , M.Ö. 668 yılına aittir ve Mısır firavunlarının birinin mezarında bulunmuştur.

Cam üretimi Romalılar döneminde Mısır`dan Avrupa`ya ithal edilmiştir.Romalılar`ın geliştirdiği üretim teknikleri,Ortaçağda Venedikliler tarafından bir sanat haline getirilmişve yine Venedikliler tarafından 13.yüzyılda ayna yapımı keşfedilmiştir.
Camın gelişim süreci Venedikliler ile bitmemiştir.Üretim tekniklerindeki gelişmeler camın yaşamındaki her alana yayılmasını sağlamış,cam yaşamdaki her alana yayıldıkça üretim tekniklerinin gelişimi hızlanmıştır.

 

Devamı...

 

 

Sözlük

Cam Terimleri

ARGON GAZI: Çift camlı ısı yalıtım ünitesinin, ısı yalıtım değerini iyileştirmede kullanılan, zehirsiz, yanıcı ve yakıcı olmayan gaz adıdır.

BONDİNG: Kademeli veya kademesiz olarak üretilen Isıcam ünitelerinin veya tek camın, giydirme cephe alüminyum profillerine özel strüktürel silikon yardmıyla yapıştırılması işlemidir.

ÇEVRE KONTROL CAMLARI: Yağmur, rüzgar, toz gibi atmosfer koşullarının yanısıra ışık, güneş radyasyon ısısı, ısı, gürültü, görüntü gibi dış etkenler açısından yapının içi ile dışı arasındaki ilişkileri düzenleyen cam ve camlı ünitelerdir.

ÇOK AMAÇLI CAMLAR/KAPLAMALAR: Hem güneş kontrol hem de iklim kontrol özelliklerini bir arada bulunduran camlama kombinasyonları ve/veya yumuşak kaplamalardır.

GÜNEŞ KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: İçeri giren güneş enerjisini denetleyerek iç mekanları daha konforlu hale getiren ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlayan cam veya kaplamalardır.

HARMANDAN RENKLİ CAMLAR: Float prosesi sırasında cam hamuruna renk verici maddeler karıştırılarak elde edilen güneş kontrol camlarıdır. HELIO® füme, HELIO® bronz ve HELIO® yeşil harmandan renkli ŞİŞECAM ürünleridir.

HAT ÜSTÜ KAPLAMALAR: Float prosesi sırasında ve cam float hattını terketmeden önce gerçekleştirilen yüzey kaplamalarıdır. Kaplama işlemi "sıcak" ortamda gerçekleştiği için bu kaplamalara "pirolitik" de denmektedir. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama sonrasında yapılabilmektedir.

HAT DIŞI KAPLAMALAR: Float hattını terkedip stoğa alınan cam üzerine başka bir tesiste yapılan kaplamalardır. Gerekli durumlarda, temperleme işlemi kaplama öncesinde yapılabilmektedir. IMF: Açılımı "Intercam Çok Fonksiyonlu" olan, ısı ve güneş kontrolü sağlayan, yumuşak kaplama adıdır.

ISICAM: Isı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

ISICAM-S: Bünyesinde Low-E kaplama bulunduran ısı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

ISICAM-KONFOR: Bünyesinde IMF kaplama bulunduran ısı yalıtımlı çift camın Şişecam'a ait tescilli markasıdır.

ISI KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: İletim (kondüksiyon) ve taşınım ( konveksiyon) ısısının geçişini engelleyen yalıtım "araboşluğu" ve/veya uzak bölge enfraruj ışınım (radyasyon) ısısının geçişini engelleyen Low-E kaplamalar yardımıyla iç mekanlarda konfor ve ısıtma giderlerinden de tasarruf sağlayan camlı üniteler veya kaplamalardır.

İKLİM KONTROL CAMLARI/KAPLAMALARI: Çevre kontrol camlarının bir alt başlığı ve; "güneş" ve "ısı" kontrol önlemleri ile "çok amaçlı" önlemlerden herhangi birini veya tümünü kapsayan bir üst başlıktır.

LAMINASYON: İki veya ikiden fazla cam plakanın aralarında şeffaf ve/veya renkli bağlayıcılar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesi işlemine denir.

LOW-E: Düşük emissivity manasına gelen, ısı kontrolü sağlayan, yumuşak kaplama adıdır.MİMARİ CAM: Yapı içi, yapı çevresi ve kentsel ortamlarda diğer mimari elemanlarla birlikte kullanılan cam, camlı ünite, camlama elemanları ve sistemlerinin üretim, işleme ve montajını kapsayan faaliyetler bütünüdür.

NORTON BANT: Bonding işleminde silikon yapılacak bölgeyi belirleyen mesafe aralıyıcı çift tarafı yapışkanlı banttır.

SERT KAPLAMALAR: Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıklı hat üstü veya hat dışı kaplamalardır. Sert kaplamalı camlar yapılarda tekcam olarak

STRÜKTÜREL SİLİKON: Bonding işleminde kullanılan çift komponentli yapışma mukavemeti ve esnekliği yüksek, silis esaslı yapıştırıcıdır.

TEMPERLEME: Cama yaklaşık 4-5 kat mukavemet kazandırmak amacıyla, camın erime sıcaklığına yakın bir dereceye kadar ısıtılıp sonra aniden soğutulması işleminin adıdır.

YUMUŞAK KAPLAMALAR: Çizilme, aşınma ve rutubete karşı dayanıksız, ancak performans değerleri daha yüksek olan hat dışı kaplamalı camlardır. Yumuşak kaplamalı camlaryapılarda ancak yalıtım camı bünyesinde kullanılabilir. Yalıtım camı üretimi sırasında "kenar sıyırma" işlemine ihtiyaç vardır.